El recorregut

Veure El Camí del Riu a Google Maps

El recorregut, d’aproximadament 38.5 km, segueix les conques formades pels rius Mediona-Riudebitlles, Lavernó i Anoia, i creua els municipis de Mediona, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Sadurní d’Anoia i Subirats.
Hi ha disponibles dos traçats diferents, interconnectats entre si en diversos punts per poder gaudir de les característiques de cadascun en una sola visita:

Traçat ciclable      Traçat ciclable

Aquest traçat és apte per a tots els públics, ja que transcorre a través de la vall del riu aprofitant camins existents i majoritàriament asfaltats. El seu recorregut permet observar el mosaic paisatgístic dels entorns agroforestals del Pendès i la interacció de l’ésser humà.

Traçat a peu      Traçat a peu

El camí a peu consisteix en un corriol que transcorre a tocar del riu i que s’adapta a l’orografia i vegetació de l’entorn, la qual cosa permet una aproximació i descoberta del bosc de ribera i el curs fluvial. La dificultat d’aquest traçat és mitjana, i no és apte per fer en bicicleta, en dies plujosos o amb fort cabal del riu.

LES CONQUES

  • Aquest punt del camí és de gran interès, ja que permet conèixer i passejar per tot el curs d’un riu, des de la capçalera fins a la desembocadura. A la capçalera del riu Mediona, el paisatge és molt variat i està format per un mosaic que combina la vegetació de ribera, les pinedes i les rouredes amb els horts propers.

    En aquest tram cal destacar el congost del castell de Mediona, un espai d’uns valors naturals inqüestionables. S’hi poden observar les espècies de fauna més rellevants de tota la conca (falcó pelegrí, merla i merla blava, òliba, pit-roig, gafarró, etc.), en un entorn natural molt ben conservat.

  • Aquest tram del recorregut és força especial. D’una banda, és una zona de refugi per a molts animals i, de l’altra, funciona com a connector ecològic, facilitant el desplaçament de les diferents espècies que aprofiten els corrents d’aigua per moure’s.

    En aquest cas, l’entorn està dominat clarament pels conreus, que conviuen amb altres espais oberts i àrees més industrialitzades. Tot i no haver-hi grans boscos de ribera, la vegetació, amb arbres i arbustos, és contínua i frondosa i actua com a protectora del medi.

  • La importància del riu Anoia com a vertebrador del territori de la comarca de l’Alt Penedès és indiscutible. Alhora, també juga un paper de màxima importància des del punt de vista ecològic i faunístic, tant per la seva funció connectora ―facilitant el desplaçament de les diferents espècies al llarg i ample del riu― com pel fet que, després de recollir les aigües del Bitlles i el Lavernó, l’Anoia es comporta com un veritable riu al seu pas per l’Alt Penedès, amb una vegetació de ribera molt ben constituïda, amb vores, platges de còdols i illetes molt interessants per a la fauna i amb un cabal que permet l’existència estable d’animals aquàtics.

SenyalPerill ATENCIÓ! El camí a peu transcorre arran de riu, per la qual cosa és perillós passar-hi en cas de risc d’avingudes. Consulteu sempre la previsió de pluges abans de fer aquest itinerari!


El recorregut passant per…

© Copyright 2013